Home

Autan matkailuyrityksiä, destinaatioita ja muita vastuullista matkailua edistäviä organisaatioita hahmottamaan vähähiilisyyttä osana vastuullista matkailua ja pienentämään matkailun hiilijalanjälkeä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on matkailussakin välttämätöntä. On tärkeää ymmärtää, mistä oman yritystoiminnan ilmastoa kuormittavat kasvihuonekaasut tulevat ja miten niitä on mahdollista vähentää. Samalla on jo varauduttava ilmastomuutoksen ja sen hillitsemisen aiheuttamiin muutoksiin.

Asiakkaiden valveutumisen myötä vähähiilisyyden merkitys kilpailuetuna kasvaa ja usein kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksellä saavutetaan myös kustannushyötyjä. Yrityksen ilmastonkuormitus, tehokkaimmat päästövähennystoimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset saadaan selville laskemalla. Hiilijalanjäljen laskenta on myös edellytyksenä päästöjen kompensoimiselle ja luotettavalle viestinnälle yrityksen ilmastotyöstä.