Palvelut

Sustainable Travel Finland -jatkovalmennukset

Sustainable Travel Finland -ohjelman jatkovalmennuksista toteutan Ilmastonmuutos -ja Kiertotalousmoduuleja.

Moduulien toteutusta ja painotuksia voidaan räätälöidä tilaajaan toiveiden mukaisesti.

Yhden moduulin kesto on 2 tuntia etä- ja 3 tuntia lähivalmennuksena.

Lisätietoa Sustainable Travel Finland -ohjelmasta ja valmennuksesta Visit Finlandin sivuilla

.

Muut kehittämispalvelut

Matkailun vähähiilisyyteen liittyvät asiantuntijapalvelut

Matkailun hiilijalanjälki-koulutukset

Matkailun hiilijalanjälki ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi

Koulutuksessa käydään läpi matkailun hiilijalanjälkeä ja ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen vaikutuksia matkailuun. Lisäksi käsitellään päästöjen kompensoinnin periaatteita, hyötyjä ja sudenkuoppia. Nämä teemat antavat vahvan pohjan yrityskohtaisen hiilijalanjäljen laskentaan ja yrityksen ilmastotyöhön.

Koulutuksen kesto on noin kolme tuntia. Koulutus soveltuu toteutettavaksi etäyhteyksin, mutta on mahdollista toteuttaa myös paikan päällä. Sisältöä voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi kytkemällä yhteen tämä ja Matkailuyrityksen hiilijalanjäljen laskenta -koulutus.

Matkailun hiilijalanjäljen laskenta ja kompensointi

Laskentakoulutuksessa käytetään uutta, nyt pilotointivaiheessa olevaa Matkailualan CO2-laskuria. Koulutus koostuu kolmesta osiosta seuraavasti:

  1. aloituksesta, jossa keskustellaan laskennan tavoitteista, käydään läpi laskennassa tarvittavia tietoja ja ohjeistetaan niiden etsintään sekä tutustutaan laskurin toimintaan
  2. laskentatyöpajasta, jossa osallistujat laskevat aloituksen jälkeen keräämiensä yrityskohtaisten tietojen perusteella ohjatusti oman yrityksensä hiilijalanjälkeä ja jossa perehdytään esiin nouseviin erityiskysymyksiin
  3. lopetustilaisuudesta, jossa tarkastellaan laskennan tulosten hyödyntämistä päästöjen vähentämiseksi, pohditaan tarkemmin päästöjen kompensointia sekä perehdytään siihen, miten yrityksen ilmastotyöstä kannattaa viestiä.

Koulutus toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Melina Maunulan kanssa.

Koulutuksen yllä kuvatun sisällön mukainen kesto on yhteensä 5-6 tuntia. Sisältöä voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan esimerkiksi yhdistämällä tämä koulutuskokonaisuus Matkailun hiilijalanjälki ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi -koulutukseen kanssa.


Koulutukset ja muut palvelut ovat toteutettavissa joko verkossa tai turvallisuusohjeita noudattaen tilaajaan toivomassa paikassa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: