Tausta

Noheeva on yritys (toiminimi), jonka perustin eläköidyttyäni Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta marraskuussa 2020. Vastuullisen matkailun kehittäminen jatkuu nyt osa-aikaisesti, muiden projektien ohella.

Pohjana minulla on metsäalan tutkinto Helsingin yliopistosta. Matkailun pariin siirryin Metsämuseo Luston kautta, missä yhteyspäällikkönä ja varajohtajana vastuullani oli yhteistyö alueen matkailuyritysten ja -organisaatioiden kanssa. Tiedotuksen, markkinoinnin ja sidosryhmäsuhteiden lisäksi työhöni sisältyi mm. museon ja koko alueen palvelutarjonnan tuotekehitystä, opastusta näyttelyissä ja luontokohteilla sekä vastuu Luston suurimmasta tapahtumasta, Metsäkulttuuripäivistä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) toimin matkailun lehtorina ja koulutusjohtajana. Lehtorina hoidin opetuksen ohella ja välillä koulutusvastaavan ja Venäjä-asiantutijan tehtäviä. Vuosina 2016-2020 työ painottui vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistehtäviin, mukaan lukien hankevalmistelu.

Loppuvuodesta 2021 alkaen olen toiminut Visit Finlandin akatemiavalmentajana ja tammikuusta 2021 alkaen Green Key -sertifikaatin akkreditoituna auditoijana.

Poimintoja tutkimus- ja kehittämistyöstä Xamkissa

Kohti vähähiilistä matkailua -hanke (2016, projektipäällikkö & asiantuntija): Tarkastelin matkailun hiilijalanjälkeä koskevia tutkimustuloksia ja kokosin hyviä vähähiilisyyden käytänteitä, haastattelin yrittäjiä ja toteutin asiakaskyselyjä sekä tein yhdessä yrityskohtaisen hiilijalanjälkilaskurin laatineen TKI-asiantuntijan kanssa ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja siitä viestimiseksi yrityksissä ja Etelä-Savossa. Hankkeen julkaisu lienee edelleen laajin suomenkielinen esitys matkailun hiilijalanjäljestä. Hankesivuilla ovat luettavissa myös yrityskohtaiset sekä muut hankkeen raportit.

Kohti vastuullista matkailua -hanke (2017-2019, projektipäällikkö & asiantuntija): Pohdin vastuullisuuden ulottuvuuksia ja hahmottelin ja testasin vastuullisen matkailun periaatteita, indikaattoreita ja kriteereitä mukana olevien yritysten ja alueen matkailun sidosryhmien kanssa. Tätä työtä hyödynnettiin myös Visit Finlandissa.

Hankkeessa kehitettiin edelleen yrityskohtaista matkailun hiilijalanjälkilaskuria, tuotettiin alueellinen matkailun hiilijalanjälkilaskuri ja laskettiin ensimmäisenä maakuntana Suomessa Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki. Lisäksi toteutettiin vastuullisuusviestinnän paneelitutkimus ja tutkimus vastuullisuuden merkityksellisyydestä. Projektipäällikkönä olin mukana myös näissä TKI-asiantuntijoiden toteuttamissa toimenpiteissä.

Kaikki hankkeen julkaisut ovat luettavissa hankesivulla ja sieltä löytyvät myös hiilijalanjälkilaskurit. Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki -julkaisuun sisältyy myös artikkelini matkailun hiilijalanjälkeen liittyvistä skenaarioista ja hiilenkäytön hallinnan kysymyksistä.

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen -hanke, Xamkin osuus (2019-2021, asiantuntija): Kesäkuussa päättyneessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa luotiin usean korkeakoulun yhteinen koulutusmalli sisältöineen. Osallistuin mallin kehittämiseen ja käynnistin Xamkin vastuualueeksi määritellyn matkailun ja ilmastonmuutoksen suhde -osion rakentamisen. Vastuullisen matkailun portaat -verkkokoulutus on nyt avoinna kaikille kiinnostuneille.

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hanke (2019-2020, asiantuntija): Hankkeessa haettiin uudenlaisia tapoja ja tiiviimpää yhteistyötä matkailuyritysten ja -organisaatioiden osaamisen kehittämiseen. Roolini hankkeessa painottui vastuullisuusosaamisen ja osaamisverkoston kehittämiseen.

Poimintoja opetustyöstä

 • Responsible tourism and digitalisation (AMK), osa opintojaksosta
  • digitalisaatio riskit ja hyödyntäminen matkailun vastuullisuuden näkökulmasta
 • Elämyspalvelujen johtaminen (YAMK), osa opintojaksosta
  • vastuullisuus osana elämystä
 • Matkailutuotepaketointi (AMK)
  • vastuulliset palvelukonseptit
 • Seasonal themes in rural and urban experiences (AMK)
  • vastuullisuus osana elämystä, vastuulliset palvelukonseptit, aitous, kausivaihtelut ym.
 • Osana muita opintojaksoja vierailevana opettajana
  • mm. Sustainability marketing in tourism, Branding Finland with Sustainable Travel Finland concept, Tourism carbon footprint as part of sustainable tourism, Travel service combinations legistation in Finland, Tourism carbon calculators created in Xamk

Tausta pähkinänkuoressa

Työhistoria
 • Noheeva (2020 – )
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (2006-2020)
 • Lusto (1993-2006)
  • Luston tehtävien lomassa lyhyet opetus- ja tutkimusprojektit Itä-Suomen yliopistossa
 • Näitä ennen metsäalan koulutus- , markkinointi- ja tiedotustehtäviä eri organisaatioissa, työuran alussa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä
Koulutus
 • MH, Helsingin yliopisto 1980
 • Ammatillinen opettajatutkinto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2009)
 • Matkailualan aineopinnot (PD), Joensuun yliopisto (1996)
 • Yliopistoarvosanat yhteiskuntapolitiikasta, tiedotusopista, ympäristöbiologiasta sekä yrityksen taloustieteestä
 • Lisäksi opintokokonaisuuksia mm. kulttuuriantropologiasta ja tulevaisuudentutkimuksesta
Kielitaito

Suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen), ruotsi ja saksa (kohtuullinen), venäjä (välttävä)

%d bloggaajaa tykkää tästä: